Прошетки со ратрак


И највисоките врвови сега се достигнуваат со ратрак!

Не постои не можно само постои желба за авантура.