Параглајдинг


Можност за незаборавна авантура и нови видици од височина.

Инфо за тандем параглајдинг: + 389 70 32 98 98  ;  +389 78 32 98 98